Strateško upravljanje ljudskim resursima

O strateškom upravljanju ljudskim resursima se u današnje vrijeme mnogo govori, bilo u raznim časopisima, TV-u, ili knjigama koje se sve više mogu vidjeti na policama knjižara. No što je točno strateško upravljanje ljudskim resursima, koje su njegove ključne značajke i u čemu se razlikuje od tradicionalnog upravljanja ljudskim resursima?

Strateško upravljanje ljudskim resursima je grana upravljanja ljudskim resursima. To je relativno novo polje koje je nastalo iz matične discipline upravljanja ljudskim resursima. Tradicionalna književnost tretira upravljanje ljudskim resursima kao pojam strategije vrlo površno, a kao čisto operativno pitanje. Postojala je neka vrsta neizrečene podjele teritorija između ljudi koje imaju usmjerene vrijednosti prema ljudskim resursima i onima koji teže poslovnim vrijednostima gdje su korporativne strategije zaista pripadale.

Evidencija radnih sati

Evidencija radnih sati

 

Definicija strateškog upravljanja ljudskim resursima

 

Strateško upravljanje ljudskim resursima može se definirati kao povezivanje ljudskim resursima sa strateškim ciljevima i zadacima u cilju poboljšanja poslovanja i razvoja organizacijske kulture koja podupire inovativnost, fleksibilnost i konkurentsku prednost,ali također povećani nadzor od strane zaposlenika kako putem evidecije radnih sati i kontrole pristupa. Organizacija strateškog upravljanja ljudskim resursima znači prihvaćanje i uključivanje funkcije ljudskih resursa kao strateškog planera u formulaciji i provedbi strategije tvrtke kroz aktivnosti kao što su zapošljavanje, odabir, obuka i nagrađivanje osoblja.

Kako strateško upravljanje ljudskim resursima razlikovati od upravljanja ljudskim resursima

U posljednja dva desetljeća došlo je do povećanja svijesti da je funkcija ljudskih resursa kao otok na koje se nalaze mekši ljudi usmjereni svojim vrijednostima daleko od pravog posla. Mnogi su pisci krajem 1980-ih godina započeli korištenje više strateškog pristupa upravljanja ljudskim resursima od standardne prakse tradicionalnog upravljanja.

Strateško upravljanje ljudskim resursima fokusira se na programe ljudskih potencijala s dugoročnim ciljevima. Umjesto fokusiranja na unutarnja pitanja o ljudskim resursima, fokus bi trebao biti na rješavanje problema na dugi rok, a često i na globalnoj razini. Stoga je primarni cilj strateških ljudskih resursa povećanje produktivnosti zaposlenika s naglaskom na posovne prepreke koje se javljaju izvan ljudskih resursa.

Primarne akcije strateških menadžera su identificirati ključna područja ljudskih resursa gdje se strategije mogu dugoročno provoditi i poboljšati ukupnu motiviranost i produktivnost zaposlenika. Komunikacija između ljudskih resursa i rukovodstva tvrtke je bitna jer bez aktivnog sudjelovanja, suradnja nije moguća.

Ključene značajke menadžmenta strateškog upravljanja ljudskim resursima

Glavne osobine strateškog upravljanja ljudskim resursima

Postoji izričita povezanost između politike ljudskih resursa, prakse i ukupnih organizacijskih strateških ciljeva i organizacijskog okruženja.

 

Upravljanjem ljudskim resursima

Upravljanjem ljudskim resursima

Stručnjaci za upravljanje ljudskim resursima sve više su suočeni pitanjima sudjelovanja zaposlenika, tijekom ljudskih resursa, učinkom upravljanja, sustavom nadograđivanja i pitanjima vezanim za visoki radni sustav za preuzete obveze u kontekstu globalizacije. Starijia rješenja i koncepti koji su se radili u lokalnom kontekstu nisu se radili i u međunarodnom. Ovdje su neka od pitanja s kojima se stručnjaci za ljudske resurse i top menadžment uključen u strateško upravljanje ljudskim resursima suočavaju u 21.stoljeću.

 

  • Internacionalizacija integracije na tržište
  • Pojačana konkurencija
  • Brzina tehnoloških promjena
  • Novi koncepti linije i opće uprave
  • Stalno mijenjanje vlasništva te posljedično i korporativne klime

Strateško upravljanje ljudskim resursima također odražava neke od glavnih suvremenih izazova s kojima se suočava upravljanje ljudskim resursima, primjerice usklađivanje ljudskih resursa sa poslovnom strategijom, demografskim trendovima u zapošljavanju i tržištu rada, integrirajućim vještinama u razvoju ljudskih potencijala i u konačnici upravljanje znanjem.

Advertisements